Bayi Olmak

Bayi

Bayilik programý, reklam ajanslarý, pazarlama ajanslarý , teknoloji ajanslarý ve Wi-Fi ţirketlerinine verilecek ţekilde ayarlanmýţtýr. Bizimle kazanýn.

Reseller

Bir tane daha ürün ile portfolyonuzu geliţtirin.

Bayilik yanlýzca ülkenizde distrübitör var ise verilebilir.

Kendi komisyonunuz için görüţün.

Her bir satýţýnýz için para kazanýn - Her Yýl!

Her türlü desteđi biz sađlýyoruz. Siz satýyorsunuz biz destekliyoruz.

Nasýl Bayi olunur?

Komisyon

1

Her bir satýţýnýz için para kazanýn - Her Yýl! 

Siz spotlike satarsýnýz

2

Siz spotlike satarsýnýz

Fatura

3

Faturanýzý kendiniz kesersiniz.

Fatura

4

Müţteri portföyünüzü geniţletirsiniz! Siz bize ödemede bulunduđunuzda biz sizin için müţterinize ait bir hesap oluţtururuz.

Konuşalım mı?