Spotlike Sayesinde
Wi-Fi'niz sizin için kazanacak!

Size, Sizin mekanýnýzý ziyaret etmiţ ve Wi-fi'nize bađlanmýţ kiţiler ile iletiţimde kalýp reklamlarýnýzý sunmanýzý sađlar.

Karţýlama Sayfasý Karţýlama Sayfasý

Karţýlama Sayfasý

Wi-Fi'nize bađlandýktan hemen sonra gözükür.

Giriţ Ekraný Giriţ Ekraný

Giriţ Ekraný

Kupon Kupon

Kupon

Yönetici Paneli Yönetici Paneli

Yönetici Paneli

Açýlýţ Sayfasý Açýlýţ Sayfasý

Açýlýţ Sayfasý

Spotlike Fonksiyonlarý

Müţteri ile iletiţime geçme.

Müţteri ile iletiţime geçme.

Ýţin zor yaný müţteriniz sizin mekanýnýzý ziyaret ettiđinde bitti, ţimdi ise kendisini spotlike sayesinden tekrar mekanýnýza getirmek.
Müţterinize, anketler, reklamlar, fýrsatlar yollayabilirsiniz.

Sosyal Medya

Sosyal Medya

Giriţ sonrasýnda mekanýnýzýn Facebook profilinizi yükseltebilirsiniz. Beđeni toplayýp kendi sosyal medya çevrenizi oluţturabilirsiniz!

Reklamlar

Reklamlar

Spotlike size, istediđiniz reklamlarý yayýnlayabileceđiniz bir alan verir.

Pazarlama

Pazarlama

Sizin Wi-Fi'nize bađlanmýţ her bir kiţi Facebook pixel tarafýndan iţaretlenir, bunun sayesinden sizin mekanýnýzý ziyaret etmiţ bu kiţiler için özel reklamlarý ile ilgilerini çekebilirsiniz.

Ýndirimler - Anýnda pazarlamacýlýk

Ýndirimler - Anýnda pazarlamacýlýk

Müţterilere, ziyaretleri sýrasýnda kullanabilecekleri bir kod verilip sizin seçtiđiniz indirimlerden yararlanabilirler.

Anket

Anket

Spotlike Logosunu ve ya baţka bir firmanýn logosunu sergilemek zorunda deđilsiniz.

Markalaţtýrma

Markalaţtýrma

Giriţ Sayfasý sizin markanýzla bađdaţtýrýlýr. Arkaplan ve görseller sizin istediđiniz reklamlara göre deđiţtirilebilir.

içyüzü

içyüzü

Spotlike, müţterilerinizi ve ihtiyaçlarýný daha iyi anlamanýzý sađlar.

istatistikler

istatistikler

Spotlike sayesinde biriktirdiđiniz bilgiler ţaţýrtýcý olabilir! Müţterilerinizin nerden geldiklerini, cinsiyetlerini ve yaţlarýný, sonrasýnda ise bu bilgilere dayanarak ihtiyaçlarýna göre teklifler sunabilirsiniz.