Vďaka Spotlike
vám bude vaše Wi-Fi zarábať!

Získate možnosť kontaktovať ľudí, ktorí už navštívili vašu prevádzku a pripojili sa na vašu Wi-Fi sieť. To všetko vďaka nástrojom ako je napr. FaceAds.

Úvodná obrazovka Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka

Zobrazí sa vám ihneď po pripojení do siete.

Prihlasovacia obrazovka Prihlasovacia obrazovka

Prihlasovacia obrazovka

Kupón Kupón

Kupón

Administračný panel Administračný panel

Administračný panel

Úvodná stránka Úvodná stránka

Úvodná stránka

Funkcie Spotlike

Kontakt s klientom

Kontakt s klientom

Najťažšia práca už bola urobená.
Váš zákazník navštívil vašu prevádzku.
Teraz nastáva čas dať mu dôvod,
aby sa k vám opäť vrátil.
V tomto vám jedinečne môže pomôcť
práve Spotlike.
Pošlite svojim zákazníkom kupóny,
pozvánky, prieskumy atď

Sociálne média

Sociálne média

Po prihlásení môžete propagovať vašu Facebook stránku. Budete získavať viac fanúšikov a vybudujete si svoju vlastnú, pre vás podstatnú, komunitu!

Reklamy

Reklamy

Spotlike poskytuje reklamné plochy, ktoré môžete používať pre vlastné potreby úplne ZDARMA.

Remarketing

Remarketing

Každá osoba, ktorá sa pripojí do vašej siete, bude označená Facebook pixelom, na základe čoho budete môcť vytvoriť remarketing zameraný na ľudí, ktorí naozaj navštívili vaše priestory.
Pozri te si časť : Reklama už za 1,00 €

Zľavy – skutočný marketing

Zľavy – skutočný marketing

Klientom, ktorí navštevujú vašu prevádzku, môžete ponúknuť zľavy, ktoré môžu využiť pri navštívení vašej prevádzky!

White Label

White Label

Nemusíte zobrazovať logo Spotlike,
ani sa stotožňovať s inou 
spoločnosťou.
Nič vám nechceme vnucovať

Branding

Brending

Vzhľad úvodnej stránky je totožný
s vašou značkou. Šablóny môžete
meniť od závislosti vašich
propagačných akcií a podujatí.

Vzhľad

Vzhľad

Spotlike vám poskytuje možnosť
lepšie spoznať vášho klienta a
jeho potreby, vďaka čomu budete
môcť v budúcnosti efektívnejšie
vytvárať svoje reklamy.

Štatistiky

Štatistiky

Údaje získané pomocou Spotlike vás možno až zaskočia! Zistite odkiaľ vaši klienti pochádzajú, akého sú pohlavia, ako sú starí a množstvo ďalších údajov, ktoré vám pomôžu prispôsobiť vašu ponuku ich potrebám. Počúvanie a sledovanie potrieb klientov je nevyhnutné pre úspešné podnikanie.